Links

DMI                    Fishing in Denmark                   Sikkerhed til søs

TV2 Vejr                                                             Fangstjournalen

Elseminde Fyns Laksefisk                                    Danmarks SportsFiskerforbund

Å-sammenslutningen                                               Vandpleje Fyn 

Fredningszoner                                                           Havørred Fyn

 M/S Kirsten og M/S Amigo                                     Fiskeguiden:  Sikkerhed til søs